Sùi mào gà(pointed condyloma)là bệnh do nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) gây ra, là bệnh lây qua đường tình dục, biểu hiện chủ yếu là gây ra các tổn thương ở vùng hậu môn, cơ quan sinh sản. Phần lớn phát sinh ở những người ở độ tuổi trung niên từ 18~50 tuổi. trải qua tầm nửa tháng đến 8 tháng, bình quân là 3 tháng ủ bệnh thì phát bệnh. Là bệnh thường gặp, chủ yếu lây qua đường tình dục không an toàn.

Điều trị- Sùi mào gà

Tư vấn

Gọi điện

Đặt hẹn