Sùi mào gà(pointed condyloma)là bệnh do nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) gây ra, là bệnh lây qua đường tình dục, biểu hiện chủ yếu là gây ra các tổn thương ở vùng hậu môn, cơ quan sinh sản. Phần lớn phát sinh ở những người ở độ tuổi trung niên từ 18~50 tuổi. trải qua tầm nửa tháng đến 8 tháng, bình quân là 3 tháng ủ bệnh thì phát bệnh. Là bệnh thường gặp, chủ yếu lây qua đường tình dục không an toàn.

Sùi mào gà click tư vấn tu van

Tư vấn

Gọi điện

Đặt hẹn